Cenniki i taryfy

zedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wolsztynie informuje, że z dniem 6.06.2018 r. wprowadza się nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolsztyn na okres 3 lat zatwierdzone Decyzją nr PO.RET.070.41.2.2018.MZ  wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Decyzja została ogłoszona dnia 29.05.2018 r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Treść PROJEKTU TARYF DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY WOLSZTYN NA OKRES 3 LAT Uchwała
                                                                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cennik wodomierzy – podliczników


1. DN 15 – 160,77 zł
2. DN 20 – 169,46 zł

Cennik nowych pojemników na odpady

- SM 110 l oraz SM 120 l – 94,00 zł
SM 110 l oraz SM 120 l brązowy z wentylacją – 105,00 zł
- SM 240 l – 140,00 zł
SM 240 l brązowy z wentylacją – 150,00 zł

 Podane ceny są cenami netto.