Pomoc

W celu zarejestrowania się na stronie PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie należy wypełnić wszystkie pola w zakładce „Rejestracja użytkownika”.

 

WAŻNE!!!
W polu „numer punktu odbioru” należy podać nr punktu odbioru nadany przez PGK, odnośnie którego chcemy podawać dane o zużyciu. W przypadku posiadania kilku punktur odbioru należy założyć konto dla każdego z osobna.

W polu „numer nabywcy” należy wpisać numer nabywcy nadany przez PGK.

„Adres email” należy podać w tym miejscu adres, na który ma być przesłany link do uaktywnienia konta, oraz na który będą mogły być przesyłane informacje odnośnie zarejestrowanego konta.

Hasło musi zawierać minimum 8 znaków w postaci cyfr i liter, bez polskich znaków i znaków specjalnych jak: -/’”; itp.

Po wypełnieniu danych i zarejestrowaniu, dane zostaną zweryfikowane pod względem zgodności danych. Po pozytywnej weryfikacji zostanie przesłana informacja o aktywacji konta na podany podczas rejestracji adres mailowy. W przypadku błędnie podanych danych rejestracja nie zostanie ukończona.

Po zakończonej rejestracji i ponownym zalogowaniu się w zakładce „stan wodomierza” mają Państwo możliwość przesyłania stanów wodomierza głównego i podliczników do PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie dla poszczególnych punktów odbioru.

 

W przypadku potrzebnej pomocy, wyjaśnień lub uwag prosimy o kontakt:

NorbertKalitka – 68 384 5714

Natalia Żok – 68 384 5729

Krzysztof Andrzejewski – 68 384 5718