Projekt POIiŚ

W latach 2018 – 2020 miejska spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej zamierza zrealizować projekt pod nazwą  „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Wolsztyn – Siedlec”.

Na projekt składają się następujące zadania:

zadanie 1 : Budowa instalacji do przeróbki osadów ściekowych wraz z zasilaniem za pomocą instalacji fotowoltaicznej na komunalnej oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Wolsztyński-Siedleckiej

zadanie 2: Modernizacja centralnej przepompowni ścieków, wymiana kraty mechanicznej wraz z remontem kanalizacji sanitarnej metodą  żywicznego rękawa utwardzanego

zadanie 3 : Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Wroniawy wraz z przebudową układu zasilania energetycznego i budową instalacji fotowoltaicznej off grid

zadanie 4 : Budowa sieci wodociągowej Adamowo Sarny – Wolsztyn jako drugostronne zasilanie w wodę m. Wolsztyn i wdrożenie systemu GIS do zarządzania majątkiem sieciowym  spółki.

Projekt uzyskał dofinasowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Umowę na finansowanie projektu podpisano w dniu 18.06.2018 w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu  42 839 568, 45 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 25 523 331, 55 PLN

Wysokość dofinansowania ogółem   21 634 831,81 PLN

Celem projektu jest  doposażenie oczyszczalni ścieków w Komorowie w nowoczesną instalacje do głębokiej alkalizacji osadów ściekowych i docelowe przekształcenie osadów w wartościowy nawóz organiczno-mineralny.  Tym samych winien zniknąć problem osadów ściekowych jako uciążliwego odpadu a pojawią się możliwości nowych dochodów z obrotu nawozem. Dodatkowo zostanie przeprowadzona renowacja znacznej części, ponad 40 letnich, kolektorów ściekowych i  zmodernizowana zostanie centralna przepompownia ścieków.

W zakresie zaopatrzenia gminy w wodę duże inwestycje planowane są na strategicznej dla regionu stacji uzdatnia wody we Wroniawach, pojawią się nowe instalacje zabezpieczające proces na czas zaniku prądu, gwarantujące ciągłość dostaw wody do  mieszkańców.  Wszystkie pompy na ujęciu we Wroniawach zasilane będą za pomocą energii  odnawialnej ze słońca. Planowana jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 200 kW.  Pobudowana też zostanie nowa magistrala wodociągowa z ujęcia we Wroniawach, pozwalająca zwiększyć znacząco bezpieczeństwo dostaw wody do miasta i ograniczyć wpływ zdarzeń awaryjnych –  to tzw. „drugostronne zasilanie w wodę” miasta.

Podpisana umowa na modernizację  infrastruktury wodno-ściekowej w regionie to wspólny sukces władz samorządowych i przedsiębiorstwa.  To pierwsza w historii miasta tak wysoka  jednorazowa pomoc finansowa w formie bezzwrotnej na cele ochrony środowiska i zachowanie zasobów wodnych.

Zgłaszanie nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci lub adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Klauzula POIiS