RODO

KLAUZULA DLA KLIENTÓW ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ NA DOSTAWĘ WODY I ODBÓR ŚCIEKÓW

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje że:

 • administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu
  68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe niniejszym wniosku są zbierane i przetwarzane w celu przygotowania umowy na dostawę  wody i  odbiór  ścieków  przez PGK.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia usług przez PGK, oraz przez pięć kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z ostatniego zobowiązania (art. 112 ustawy o podatku towarów i usług).
 • Pani/Pan mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku jest niezbędne w celu w celu przygotowania umowy na dostawę  wody i  odbiór  ścieków  przez PGK.
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

 

 
KLAUZULA DLA KLIENTÓW ZLECAJĄCYCH USŁUGĘ

 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje że:

 • administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu
  68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe niniejszym wniosku są zbierane i przetwarzane w celu wykonania usługi przez PGK.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia usług przez PGK, oraz przez pięć kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z ostatniego zobowiązania (art. 112 ustawy o podatku towarów i usług).
 • Pani/Pan mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku jest niezbędne w celu wykonania usługi przez PGK.
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowejKLAUZULA DLA KLIENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH O ZAPEWNIENIE NA DOSTAWĘ WODY I ODBÓR ŚCIEKÓW


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje że:

 • administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu
  68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe niniejszym wniosku są zbierane i przetwarzane w celu wydania zapewnienia  na  dostawę  wody ,  odbiór  ścieków  oraz  wywóz  nieczystości  płynnych przez PGK,  koniecznego  do  wydania  pozwolenia  na  budowę .
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
 • Dane osobowe przechowywane będą przez okres ważności zapewnienia.
 • Pani/Pan mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku jest niezbędne w celu wydania zapewnienia  na  dostawę  wody ,  odbiór  ścieków  oraz  wywóz  nieczystości  płynnych,  koniecznego  do  wydania  pozwolenia  na  budowę.
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej

                                              


KLAUZULA DLA KLIENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje że:

 • administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych ujętych w niniejszym wniosku jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu
  68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Dane osobowe niniejszym wniosku są zbierane i przetwarzane w celu wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
 • Dane osobowe przechowywane będą do czasu opracowania dokumentacji projektowej i zatwierdzenia przez PGK.
 • Pani/Pan mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
 • Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku jest niezbędne w celu wydania warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego.
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Dane osobowe podane w niniejszym wniosku nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowejZGODA NA ELEKTRONICZNĄ KORESPONDENCJĘ


Wyrażam zgodę na elektroniczną korespondencję ze strony Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn na mój adres mailowy tj. przesyłanie informacji takich jak: faktury, informacje o planowanych remontach sieci wod-kan., upomnienia itp..

Jednocześnie jestem świadoma/świadomy, że udzielenie zgody skutkuje tym, że ww. informacje takie jak: faktury, informacje o planowanych remontach sieci wod-kan., itp.. będą jedyną formą przesyłania informacji.  

Adres email: ………………………………………@…………………….

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych w niniejszej zgodzie jest PGK.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu
  68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe podane w niniejszej zgodzie przetwarzane będą w celu elektronicznej korespondencji ze strony PGK takie jak: faktury, informacje o planowanych remontach sieci wod-kan., upomnienia itp.. zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, -  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia usług przez PGK, oraz przez pięć kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z ostatniego zobowiązania (art. 112 ustawy o podatku towarów i usług), 
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych w niniejszej zgodzie jest dobrowolne, niepodanie danych wymaganych w zgodzie będzie skutkować tym, że Pan/Pani nie będą otrzymywali informacji ujętych w punkcie 3.
 • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW NA PRACOWNIKÓW

   

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje że:

  • administratorem złożonych danych osobowych kandydatów na pracowników jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu 68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (na podstawie wyrażonej wyraźnej zgody) w przypadku dobrowolnego podania przez osobę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wpłynięcia oferty pracy do PGK. Po tym okresie nawet mimo braku cofnięcia zgody dokumenty składające się na złożoną ofertę pracy zostaną zniszczone.
  • Pani/Pan mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby PGK mogło rozpatrzyć złożoną ofertę pracy. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji powyższych celów.
  • Dane osobowe podane w złożonej ofercie pracy nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  • Dane osobowe podane w złożonej ofercie pracy nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej
  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STAŻ/PRAKTYKĘ

   

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informuje że:

  • administratorem złożonych danych osobowych kandydatów ubiegających się o staż/praktykę jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn.
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu 68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego podania o odbycie stażu/praktyki na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (na podstawie wyrażonej wyraźnej zgody) w przypadku dobrowolnego podania przez osobę szczególnych kategorii danych (tzw. danych wrażliwych) określonych w art. 9 ust. 1 RODO.
  • Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizujących przesyłki, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody osoby, której dane dotyczą, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia wpłynięcia podania o odbycie stażu/praktyki do PGK. Po tym okresie nawet mimo braku cofnięcia zgody dokumenty składające się na złożone podanie o odbycie stażu/praktyki zostaną zniszczone.
  • Pani/Pan mają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby PGK mogło rozpatrzyć złożone podanie o odbycie stażu/praktyki. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji powyższych celów.
  • Dane osobowe ujęte w podaniu o odbycie stażu/praktyki nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
  • Dane osobowe ujęte w podaniu o odbycie stażu/praktyki nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej