Warunki korzystania

ZGODA NA ELEKTRONICZNE PRZEKAZYWANIE STANU WODOMIERZA

Logowanie się do serwisu na stronie pgk-wolsztyn.pl, której właścicielem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn, jest jednoczesnym wyrażeniem zgody dobrowolnej na przetwarzanie danych wymaganych do rejestracji, oraz danych przesyłanych w późniejszym czasie drogą elektroniczny.

Zostałam/em poinformowana/y, że: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie z siedzibą Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn zwanym dalej PGK  zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych podczas rejestracji jest PGK.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGK możliwy jest pod numerem telefonu
  68 384 57 18 lub adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pani/Pana dane osobowe podane podczas rejestracji, oraz przesyłane w późniejszym czasie przetwarzane będą w celu elektronicznego informowania PGK ze strony Pani/Pana o aktualnym stanie zużycia wody/ ścieków zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a, - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów: uprawnionych do ich przetwarzania na mocy obowiązujących przepisów prawa, wspierających PGK w zakresie zapewniającym wsparcie oraz działanie narzędzi i systemów teleinformatycznych, zapewniających bieżącą obsługę prawną, świadczących usługi archiwizowania i niszczenia dokumentów, przeprowadzających audyty,
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia usług przez PGK, oraz przez pięć kolejnych lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku wynikającego z ostatniego zobowiązania (art. 112 ustawy o podatku towarów i usług) powstałego na podstawie danych przesłanych za pomocą serwisu, 
 • posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych w niniejszej zgodzie jest dobrowolne, niepodanie danych wymaganych w zgodzie będzie skutkować tym, że Pan/Pani nie utworzą konta, oraz nie będzie możliwości informowania PGK za pomocą serwisu o aktualnym zużyciu wody/ ścieków.
 • Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 • Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej